38. výstava

38. výstava

speciálni klubova vystava holubu CESKYCH VOLACU SIVYCH

12.-13. Ledna 2018, Lysa nad labem

Vážení přátelé,
dnes se Vám dostává do rukou přihláška na výstavu drobného zvířectva NÁŠ CHOVATEL 2018
konanou na výstavišti v Lysé nad Labem. Tato výstava je všeobecně známá a navštěvována několik
let. Letos se zde scházíme v začátku výjimečného roku, kdy klub bude slavit 40 let od svého založení.
Je to významné datum, ne jen pro zakládající členy, ale i pro ostatní členy, kteří se do činnosti klubu
významně zapsali. Oslavit toto výročí můžeme již nyní, při této výstavě, vystavením svých zvířat na
klubové speciální výstavě a propagovat je před chovatelskou veřejností.
Pro hladký průběh při přihlašování zvířat prosím držte se pokynů pořadatele (výstaviště Lysá nad
Labem, www.vll.cz) a našimi interními podmínkami pro klubovou soutěž.
Pro zdárný výsledek speciální výstavy potřebuji i Vaši součinnost. Po vyplnění přihlášky mi prosím
dejte info o počtu zvířat a variety (tel. 739680060). V době výstavy budete mít k dispozici náš klubový
katalog s oceněním, tak jak jsme již z minulých let zvyklí. Pro včasné sestavení potřebuji mít k
dispozici počty zvířat.
V přílohách Vám posílám přihlášku, propozice výstavy i klubové informace.
Dovolte mi Vám všem a Vašim rodinám popřát jménem svým i celého výboru klubu v nadcházejícím
čase vánočním hodně štěstí, poklidného prožití svátků vánočních a hlavně hodně zdraví spolu se
štěstím v novém roce 2018.

V Libranticích dne 1.12.2017

Jirka Sčebel – jednatel

No Comments

Post A Comment