Šlechtitelský cíl

Návrh k diskuzi

Šlechtitelský cíl – ideál Českého voláče sivého

Postava – statný voláč střední velikosti ( přední část 3/5 a zadní 2/5 z celkové délky 38 – 42 cm těla holuba. Postoj mírně vztyčený do 45 stupňů.
Úhel s vodorovnou přímkou tvoří osa trupu holuba, nikoliv spojnice středu oka s koncem ocasu.
Stavba těla – hruď široká, dobře osvalená. Záda širší, skloněná v línii ocasu k zemi
Volatost – vole hruškovité, pod zobákem přitažené a u hrudi mírně podvázané
Barva – Ic – světle ledově šedá resp. zinkově šedá, po celém těle jednotná se stříbřitým leskem.
Letky, pruhy a kaprování skoro černé. Na ocasu široký tmavý pruh ukončený 1 cm širokým pruhem v základní barvě.
Kresba – pruhová a kapratá v kombinaci s tmavohrotou nebo bělohrotou
pruhová – přes křídla dva dobře protažené úzké pruhy
kapratá – pravidelné kaprování na štítech křídel
bělohrotá – 6 : 6 krajních ručních letek bílých
Hlava – zaoblená se širším klenutým čelem a znatelným záhlavím
Oko duhovka červená, zornička černá
Obočnice – úzká, černošedá, hladká
Zobák – široce nasazený, černý, středně dlouhý ( délka zobu od kořene je 1/2 vzdálenosti od středu oka ke špičce zobáku)
Krk – dlouhý
Křídla – o 1 cm kratší ocasu, k tělu přitažená, kryjí hřbet, nekříží se
Ocas – úzce složený z 12 rýdovacích per, středně dlouhý, země se nedotýká
Nohy – středně vysoké, mírně podkleslé v patním kloubu, červené, neopeřené, drábky černé.
Opeření – dobře přilehlé, husté, krátké s bohatým pudrem

Registrační kroužek velikost č. 8

Typizace podle šlechtitelského cíle

Typizační kód
vzor( ideál) :
PVBK6x6HOZC
Ppostava
Vvolatost
Bbarva opeření
K kresba – počet letek
Hhlava
Obarva oka a obočnice
Z zobák, síla a nasazení
Ccelkový dojem typičnost plemene


První typizace Českého voláče sivého byla provedena na 28. speciální výstavě v Plačicích dne 26. ledna 2007

pruhový tmavohrotý
číslo kl. číslo registr. kroužku pohlaví ocenění typizační kod chovatel
270 B 3736 / 04 1,0 95 Šampion p1VBKh1OZC př. Mazal Jiří
241 A 2066 / 06 1,0 95 ČC p2VBKHOz1c1 př. Cik Jiří
243 B 5530 / 03 1,0 95 ČC PVBKh1OZC př. Cik Jiří
255 B 5878 / 03 1,0 95 ČC p2v2BKHOZc1 př. Sčebel Jiří
263 C 5056 / 06 1,0 95 ČC PVBKh2Oz2C př. Holub Václav
kapratý tmavohrotý
číslo kl. číslo registr. kroužku pohlaví ocenění typizační kod chovatel
343 B 3751 / 04 1,0 95 Šampion PVBKh1o3ZC př. Mazal Jiří
293 D 7998 / 06 1,0 95 ČC p1v2b2Kh1OZc1 př. Krtek Milan
331 C 5114 / 06 1,0 95 ČC p2v1BKh2o2z2c2 př. Holub Václav
345 A 1208 / 06 1,0 95 ČC PVb2k1Ho2ZC př. Mazal Jiří
pruhový bělohrotý
číslo kl. číslo registra. kroužku pohlaví ocenění typizační kod chovatel
366 A 1332 / 06 1,0 95 Šampion PVb1k18x7Ho2z2C př. Cik Jiří
361 B 5528 / 03 1,0 95 ČC p2v2b1K5x6HOZc1 př. Cik Jiří
kapratý bělohrotý
číslo kl. číslo registr. kroužku pohlaví ocenění typizační kod chovatel
392 C 6522 / 02 1,0 95 Šampion PVBK4x5h2Oz2c2 př. Cik Jiří
390 A 165 / 05 1,0 95 ČC PVb1k24x3Ho1z1C př. Cik Jiří
SMĚRNICE PRO UZNÁVÁNÍ PCH HOLUBŮ.

P – chov je možno uznat na kterékoliv plemeno holubů chované na území ČR, které má v ČR platný vzorník.
Rozhodnutí o uznání P- chovu dává výhradně ÚOK. Plemenný chov lze přiznat jen při splnění následujících podmínek.

a) uznání PCH je podmíněno doporučením OOK působící v místě žadatelova bydliště (resp. členství v ČSCH). OOK musí garantovat kvalitu chovu, chovatelského zařízení, úplnost a přehlednost chovatelské dokumentace, dostatečnou chovatelskou praxi (nejméně pětiletou) .
b) platnost P- chovu je stanovena na dva roky, resp. dvě chovné sezóny následující po výstavě PCH.
c) P- chov může být ÚOK kdykoliv zrušen, zjistí-li se ověřené skutečnosti, které vylučují oprávněnost jeho dalšího trvání.
d) žadatel musí splnit výstavní podmínky určené pro výstavu P- chovů. Tato výstava je součástí uznávacího řízení, může ji obeslat každý chovatel organizovaný v ČSCH, který má zájem o uznání nebo obhájení P- chovu. Vystavit však musí osm holubů jednoho plemene, barvy a kresby. Slučování barev a kreseb není povoleno, vyjímka je u plemene kariér, indián a ostravská bagdeta. Vystavení holubi musí být označeni platnými registračními kroužky ČSCH a nejméně tři z vystavených holubů musí být vylíhlí v roce konání uznávacího řízení.
e) z osmi vystavených holubů musí být nejméně dvě starší holubice (vylíhlé v předcházejícím roce či starší). Vystavovatel je povinen v přihlášce na výstavu P- chovů tyto holubice označit.
f) holubi určení pro výstavu P- chovů musí být doloženi rodokmeny ověřenými organizací, která chovateli vydala registrační kroužky (ZO nebo CHK).
g) rodokmeny holubů zařazených do uznávacího řízení musí být úplné až do druhé generace předků. Pokud se mezi předky holubů pro uznávací řízení vyskytne holub označený zahraničním kroužkem, na doložení jeho předků se v rodokmenu netrvá.
h) ocenění jednotlivých vystavených holubů nesmí být nižší než 92 bodů a celkový počet dosažených bodů musí být nejméně 744 bodů.

Postup při uznávacím řízení

Uchazeč o P- chov si vyžádá u OOK nebo CHK přihlášku na výstavu, která je součástí uznávacího řízení. V případě splnění podmínek výstavní části uznávacího řízení, vyplní uchazeč formulář žádosti o uznání P- chovu a po potvrzení údajů základní organizací ČSCH a příp. chovatelským klubem (pokud je ustaven) zašle spolu s rodokmeny a oceňovacími lístky na sekretariát ÚV ČSCH.

Konečné řízení o výsledku uznávacího řízení provede ÚOK. O výsledku je uchazeč vyrozuměn, chovatelé, kterým byl P- chov uznán, obdrží písemné osvědčení.

Podmínky opravňující existenci P- chovu

a) počet chovných párů nesmí klesnout pod osm.
b) majitel P- chovu je povinen vést úplné záznamy o každé chovné sezóně. Ze záznamů musí být patrný původ všech holubů a další podrobnosti potřebné k chovu.
c) na požádání ÚOK je majitel P- chovu povinen předložit tyto dokumenty ke kontrole. Holubi prodávaní z P- chovu musí být doloženi platnými rodokmeny.
d) majitel P- chovu je povinen vystavit své nejlepší holuby na u nás pořádané celostátní či mezinárodní výstavě.

Kontrola plnění

Kontroly P- chovů provádějí pověření členové ÚOK nebo OOK a jsou za ně odpovědny ústřední odborné komisi. OOK mohou samy navrhovat nejvyspělejší chovatele k účasti v uznávacím řízení. Potvrzování nepravdivých údajů týkajících se uznávacího řízení bude posuzováno jako porušování svazových předpisů.

Technické ustanovení

Poplatky za uznávací řízení, spočívají v uhrazení poplatků předepsaných pro výstavu P- chovů.
Tyto směrnice pro uznávání P- chovů schválila ÚOK chovatelů holubů na svém zasedání dne 29. června 2005.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
ÚSTŘEDNÍ ODBORNÁ KOMISE