Soutěže a výstavy

  • Nejlépe ohodnocená kolekce bez rozdílu kresby (POHÁR)

propozice: účast na určené klubové výstavě s hodnocením všech ročníků a variet holubů
soutěž je otevřená i pro nečleny klubu
6 ks holubů bez určení pohlaví, v kolekci musejí být nejméně dva výletky z předcházející sezony vlastního chovu

  • Soutěže v kolekcích jenotlivých variet

ocenění 1-3 místo
propozice: účast na určené klubové výstavě s hodnocením všech ročníků a variet holubů
soutěž je otevřena i pro nečleny klubu
6 ks holubů bez určení pohlaví, v kolekci musejí být nejméně dva výletky z předcházející sezony vlastního chovu.
Při rovnosti bodů mají přednost mladší holubi.

  • Soutěž se zadáním titulu Šampion klubové výstavy

uděluje se vyjímečným jedincům a představitelům svého plemene ve všech varietách zastoupených na klubové výstavě
titul uděluje posuzovatel nebo sbor posuzovatelů delegovaných na výstavu;
ocenění není nárokové a je v plné kompetenci posuzovatele

  • Soutěž výletků na speciální výstavě

soutěž je otevřena i pro nečleny klubu
soutěží
3 členné chovatelem předem určené kolekce, každý člen může vystavit neomezený počet kolekcí i jednotlivců
výletci musí být z vlastního chovu chovatele

Soutěž O první dámu ČVS

soutěž je otevřena i pro nečleny klubu
soutěží neomezený počet
3 člených kolekcí a to vždy jedna holubice a její dva potomci v daném roce bez rozdílu pohlaví a kresby
do mistrovské soutěže se započítává prostý součet bodů nejlepe oceněné kolekce
dva výletci této kolekce mohou vytvářet kolekci s třetím předem určeným výletkem v soutěži výletků

  • Soutěž O Mistra klubu chovatelů Českého voláče sivého

soutěží nejlepší z oceněných kolekcí chovatele a jen pro členy klubu
propozice: účast člena klubu na určených klubových výstavách s hodnocením všech ročníků holubů
6 ks holubů bez určení pohlaví, v kolekci musí být nejméně dva výletci z předcházející sezony z vlastního chovu
(hlavní soutěž variet)
3 člená kolekce holubů bez určení pohlaví narozených v roce konání určené klubové výstavy a vystavené na speciální výstavě výletků
s určením soutěžní kolekce od chovatele ( soutěž výletků)
3 člená kolekce holubice + dva její potomci ( soutěž o první dámu)
součet bodů určí pořadí, lepší ocenění „první dámy“ , nižší věkový průměr kolekce na 3 desetinná čísla

 

 

34. speciální klubová výstava ve dnech 19.-.20.1.2013 v Holicích
kompletní katalog s oceněním a s reg. kroužky

klec

Chovatel

Kroužek

body

Poznámka

Pruhový tmavohrotý

1.

Volenec Jaroslav

B2577-12

94

2.

Volenec Jaroslav

B2605-12

92

3.

Volenec Jaroslav

B2588-12

96

Šampión

4.

Volenec Jaroslav

B1401-11

93

5.

Volenec Jaroslav

B1430-11

92

6.

Volenec Jaroslav

B1406-11

95

Celkem:

562

7.

Cik Jiří

A5263-08

94

8.

Cik Jiří

B2028-12

94

9.

Cik Jiří

C965-10

95

10.

Cik Jiří

B2044-12

92

11.

Cik Jiří

B1035-11

94

12.

Cik Jiří

C909-10

93

Celkem:

562

13.

Cik Jiří

C913-10

95

Čestná cena

14.

König Josef Ing.

B2558-12

92

15.

König Josef Ing.

B1982-11

94

16.

König Josef Ing.

B2564-12

93

17.

König Josef Ing.

B2511-12

92

18.

König Josef Ing.

C1928-10

92

19.

König Josef Ing.

B2555-12

88

Celkem:

551

20.

Holec Jaroslav

B1849-12

91

21.

Holec Jaroslav

B1855-12

92

22.

Holec Jaroslav

B1826-12

92

23.

Holec Jaroslav

B1830-12

93

24.

Holec Jaroslav

B1827-12

91

25.

Holec Jaroslav

C1453-10

95

Čestná cena

Celkem:

554

26.

Mazal Jiří

B1722-11

93

27.

Mazal Jiří

B1390-11

94

28.

Mazal Jiří

B2224-12

93

29.

Mazal Jiří

B2205-12

92

30.

Mazal Jiří

B1730-11

93

31.

Mazal Jiří

B1705-11

94

Celkem:

559

32.

Mazal Jiří

B1743-11

91

33.

Mazal Jiří

B2216-12

92

34.

Balcar Jaroslav

D9105-12

91

110,- Kč

35.

Balcar Jaroslav

D9107-12

92

110,- Kč

36.

Balcar Jaroslav

D9106-12

92

110,- Kč

37.

Balcar Jaroslav

D9101-12

93

110,- Kč

38.

Balcar Jaroslav

D9109-12

90

110,- Kč

39.

Balcar Jaroslav

B1749-12

90

110,- Kč

Celkem:

548

Pruhový bělohrotý

40.

Cik Jiří

B3074-09

93

41.

Cik Jiří

B3060-09

92

42.

Cik Jiří

B3100-09

93

43.

Cik Jiří

A2058-06

94

44.

Cik Jiří

C1005-10

94

45.

Cik Jiří

B3078-09

88

Celkem:

554

46.

Čech Petr

C1124-10

92

47.

Čech Petr

B3250-09

93

48.

Čech Petr

B1551-11

94

49.

Čech Petr

B3225-09

91

50.

Čech Petr

B2801-07

91

51.

Čech Petr

C1150-10

92

Celkem:

553

52.

Plecháč Jan

B2822-07

88

53.

Plecháč Jan

B2313-12

93

54.

Plecháč Jan

C1138-10

94

55.

Plecháč Jan

B2317-12

95

56.

Plecháč Jan

C1253-10

96

Šampión

57.

Plecháč Jan

B1801-12

93

Není vlastní klub. Kroužek

Celkem:

0

Kapratý tmavohrotý:

58.

Cik Jiří

B3015-09

91

59.

Cik Jiří

B1080-11

93

60.

Cik Jiří

B1110-11

95

Čestná cena

61.

Cik Jiří

B3037-09

94

62.

Cik Jiří

B1044-11

95

Čestná cena

63.

Cik Jiří

B1084-11

94

Celkem:

562

64.

König Josef Ing.

B2549-12

93

65.

König Josef Ing.

B2516-12

92

66.

König Josef Ing.

B1941-11

91

67.

König Josef Ing.

B2548-12

92

68.

König Josef Ing.

B2562-12

91

69.

König Josef Ing.

C1912-10

91

Celkem:

550

70.

Blecha Bohuslav

H618-12

93

71.

Blecha Bohuslav

B2495-12

94

72.

Blecha Bohuslav

B2485-12

93

73.

Blecha Bohuslav

B2482-12

93

74.

Blecha Bohuslav

T135-11

94

75.

Blecha Bohuslav

B2497-12

Výluka

Celkem:

467

76.

Blecha Bohuslav

B2498-12

92

77.

Blecha Bohuslav

H619-12

85

78.

Blecha Bohuslav

H616-12

91

79.

Blecha Bohuslav

H623-12

92

80.

Blecha Bohuslav

B2490-12

92

81.

Blecha Bohuslav

H615-12

93

XXXXXXXXXXXX

82.

Mazal Jiří

B1381-11

94

83.

Mazal Jiří

B2239-12

93

84.

Mazal Jiří

B1728-11

94

85.

Mazal Jiří

B2244-12

92

86.

Mazal Jiří

B1710-11

93

87.

Mazal Jiří

B1386-11

96

Šampión

Celkem:

562

88.

Mazal Jiří

B2236-12

93

89.

Mazal Jiří

B1708-11

94

Kapratý bělohrotý:

90.

Cik Jiří

B1101-11

94

91.

Cik Jiří

C931-10

94

92.

Cik Jiří

C1022-10

95

Čestná cena

93.

Cik Jiří

B2004-12

93

94.

Cik Jiří

B1103-11

92

95.

Cik Jiří

E9754-09

91

Celkem:

559

96.

Cik Jiří

C4975-11

94

97.

Čech Petr

B1524-11

95

Čestná cena

98.

Čech Petr

B2101-12

94

99.

Čech Petr

B1503-11

96

Šampión

100.

Čech Petr

B2103-12

94

101.

Čech Petr

B1501-11

94

102.

Čech Petr

B1528-11

94

Celkem:

567

103.

Plecháč Jan

B3339-09

90

104.

Plecháč Jan

H5138-08

94

Není vlastní klub. Kroužek

105.

Plecháč Jan

B2329-12

93

106.

Plecháč Jan

A1472-05

93

107.

Plecháč Jan

B2327-12

92

108.

Plecháč Jan

B3107-07

95

Celkem:

0

Pořadí kolekcí 2013

Pruhový tmavohrotý

body

1.

Volenec Jaroslav

562

2.

Cik Jiří

562

3.

Mazal Jiří

559

4.

Holec Jaroslav

554

5.

König Josef Ing.

551

6.

Balcar Jaroslav

548

Pruhový bělohrotý

body

1.

Cik Jiří

554

2.

Čech Petr

553

Kapratý tmavohrotý

body

1.

Mazal Jiří

562

2.

Cik Jiří

562

3.

König Josef Ing.

550

4.

Blecha Bohuslav

467

Kapratý bělohrotý

body

1.

Čech Petr

567

2.

Cik Jiří

559