Podmínky souteže

  • Nejlépe ohodnocená kolekce bez rozdílu kresby (POHÁR)

propozice: účast na určené klubové výstavě s hodnocením všech ročníků a variet holubů
soutěž je otevřená i pro nečleny klubu
6 ks holubů bez určení pohlaví, v kolekci musejí být nejméně dva výletky z předcházející sezony vlastního chovu

  • Soutěže v kolekcích jenotlivých variet

ocenění 1-3 místo
propozice: účast na určené klubové výstavě s hodnocením všech ročníků a variet holubů
soutěž je otevřena i pro nečleny klubu
6 ks holubů bez určení pohlaví, v kolekci musejí být nejméně dva výletky z předcházející sezony vlastního chovu.
Při rovnosti bodů mají přednost mladší holubi.

  • Soutěž se zadáním titulu Šampion klubové výstavy

uděluje se vyjímečným jedincům a představitelům svého plemene ve všech varietách zastoupených na klubové výstavě
titul uděluje posuzovatel nebo sbor posuzovatelů delegovaných na výstavu;
ocenění není nárokové a je v plné kompetenci posuzovatele

  • Soutěž výletků na speciální výstavě

soutěž je otevřena i pro nečleny klubu
soutěží
3 členné chovatelem předem určené kolekce, každý člen může vystavit neomezený počet kolekcí i jednotlivců
výletci musí být z vlastního chovu chovatele

Soutěž O první dámu ČVS

soutěž je otevřena i pro nečleny klubu
soutěží neomezený počet
3 člených kolekcí a to vždy jedna holubice a její dva potomci v daném roce bez rozdílu pohlaví a kresby
do mistrovské soutěže se započítává prostý součet bodů nejlepe oceněné kolekce
dva výletci této kolekce mohou vytvářet kolekci s třetím předem určeným výletkem v soutěži výletků

  • Soutěž O Mistra klubu chovatelů Českého voláče sivého

soutěží nejlepší z oceněných kolekcí chovatele a jen pro členy klubu
propozice: účast člena klubu na určených klubových výstavách s hodnocením všech ročníků holubů
6 ks holubů bez určení pohlaví, v kolekci musí být nejméně dva výletci z předcházející sezony z vlastního chovu
(hlavní soutěž variet)
3 člená kolekce holubů bez určení pohlaví narozených v roce konání určené klubové výstavy a vystavené na speciální výstavě výletků
s určením soutěžní kolekce od chovatele ( soutěž výletků)
3 člená kolekce holubice + dva její potomci ( soutěž o první dámu)
součet bodů určí pořadí, lepší ocenění „první dámy“ , nižší věkový průměr kolekce na 3 desetinná čísla